Monilukutaidosta 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa (2018) yksi laaja-alaisen osaamisen alueista on monilukutaito ja tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen. Valtakunnallisen varhaiskasvatuspäivän teemana 18.3.2021 on ”Nyt on monilukutaidon aika”. Sen tarkoituksena on muistuttaa meitä monilukutaidon tärkeydestä, rikkaasta kielellisestä ympäristöstä, ääneen lukemisesta sekä tutkivasta oppimisesta ja tehdä näkyväksi konkreettisia keinoja niiden edistämiseen päivittäin varhaiskasvatuksessa. Varhaiskasvatuksen opettajien liiton (VOL) sivuilta pääset lukemaan valtakunnallisesta varhaiskasvatuksen juhlapäivästä ja tulostamaan halutessasi julisteen ryhmäsi seinälle. 

”Monilukutaito on kulttuurisesti moninaisten viestien ja ympäröivän maailman ymmärtämisen sekä vuorovaikutuksen näkökulmasta keskeinen perustaito. Monilukutaidolla tarkoitetaan erilaisten viestien tulkinnan ja tuottamisen taitoja. Monilukutaidon perustana on laaja tekstikäsitys, jonka mukaan erilaiset tekstit voivat olla muun muassa kirjoitetussa, puhutussa, audiovisuaalisessa tai digitaalisessa muodossa. Siihen sisältyy erilaisia lukutaitoja kuten kuvanlukutaito, numeerinen lukutaito, medialukutaito ja peruslukutaito.” (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet, 2018, 26) 

KIDIJOBI haluaa tällä valtakunnallisella varhaiskasvatuspäivän viikolla osallistua teemaan, ”Nyt on monilukutaidon aika”, kuvin tuettujen lorujen kampanjalla. Kaikki loru-tuotteemme ovat tasahintaisia koko viikon (sunnuntaihin 21.3. saakka), vain 15€/tuote. 

Tutustu Lorut kielen kehityksen tukena – postaukseen ja ota helposti lorut käyttöösi tällä viikolla. Postauksesta löydät käyttövinkkejä ja esimerkki-animaatioita lorutuotteisiimme liittyen. 

 

 

 

”Monilukutaito liittyy kiinteästi ajattelun ja oppimisen taitoihin. 

Lasten kanssa nimetään asioita ja esineitä sekä opetellaan erilaisia käsitteitä. 

Lapsia innostetaan tutkimaan, käyttämään ja tuottamaan viestejä erilaisissa, myös digitaalisissa, ympäristöissä. 

Monilukutaitoisiksi kehittyäkseen lapset tarvitsevat aikuisen mallia sekä rikasta tekstiympäristöä, lasten tuottamaa kulttuuria sekä lapsille soveltuvia kulttuuripalveluja.”

(Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet, 2018, 26)

P.S. Ensi viikolla ilmestyy myös uusin tuotteemme Opin värejä,  jossa harjoitellaan leikillisesti ja monipuolisesti värejä velhon taikasauvan ja velhon kissan avustuksella. Tuotteeseen kuuluu nimeämisanimaatio, jossa velhon kissa vaihtaa väriä taikasauvan kosketuksesta sekä tulostettavat kuvakortit monipuolisiin leikkeihin värien opettelemiseksi. Pysytään kuulolla! 

Innostavaa ja monipuolista valtakunnallisen varhaiskasvatuspäivän teemaviikkoa! 🙂