Innostun, Onnistun, Opin – kannustekartat

Positiivinen palaute ja onnistumisten huomaaminen innostavat lasta harjoittelemaan orastavia taitoja. Aikuinen mallintaa kannustavalla puheellaan kaikkia yhteisössä toimivia iloitsemaan omista ja toisten onnistumisista. Kun onnistumiset tehdään näkyväksi lapselle (Innostun, Onnistun, Opin- kannustekartta) oppimisen kohde säilyy konkreettisena ja lapsi voi itse nähdä oppimisen eteen tehdyt askeleet. 

Tehdään oppimisesta yhteisöllistä ja kerätään yhteiseen kannustekarttaan oppimisen ja onnistumisen askeleet koko lapsiryhmän voimin esimerkiksi hyvin onnistuneesta ruokailu-,  lepo- tai siirtymähetkestä. 

Näin innostus pysyy onnistumisen myötä ja lapsi oppii uutta! 

”Varhaiskasvatuksessa yhteisö rohkaisee lapsia hyvään vuorovaikutukseen sekä toimimaan ryhmän jäseninä. Henkilöstö tukee lasten vertaissuhteiden syntymistä ja vaalii ystävyyssuhteita. 

Turvallisessa yhteisössä puututaan ristiriitoihin ja opetellaan rakentavia keinoja niiden ratkaisemiseen.”

(Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet, 2018, 30) 

Ystävänpäivää vietetään sunnuntaina 14.2.2021. Innostun, Onnistun, Opin – kannustekartta sopii annettavaksi ystävänpäiväkorttina leikkikaverille ja käytettäviksi niin kotona kuin varhaiskasvatuksessa innostumaan uusien taitojen oppimisesta yhdessä!

Lapsiryhmässä työskennellessäsi saat tulostaa rajattoman määrän kannustekarttoja oman ryhmän käyttöösi. 🙂 

 

Innostun, Onnistun, Opin – kannustekartat saat ostettua verkkokaupastamme.