Yhteisymmärrysviikko on pian täällä! 

YK:n kansainvälistä uskontojen ja katsomusten yhteisymmärrysviikkoa juhlitaan  helmikuun ensimmäisellä viikolla vuosittain. Tämän vuoden teemana on ”Dialogissa ympäristön kanssa”. Varhaiskasvatuksessa moninaisuuteen syventymiselle tämä teema antaa monia työskentelymahdollisuuksia yhdessä lasten kanssa. Arjen kohtaamiset luovat kokemuksia omasta osallisuudesta ja merkityksellisyydestä yhteisössä. Jokainen meistä on mahdollistamassa dialogia arkipäiväisissä kohtaamisissa. Millä tavoin oman ryhmän moninaisuuteen voidaan tutustua lasten kanssa? Millaiseen moninaisuuteen lapset kiinnittävät huomionsa ympäristössä? Lapset saattavat esimerkiksi huomioida toisen erilaisen ruokavalion, ja tämä voi toimia keskustelun avauksena yhteiselle moninaisuuteen tutustumiselle ryhmässä. Mielestämme moninaisuuden hyväksyvä dialogi syntyy arvostuksessa yhteisön jäseniä ja heidän kieli- ja kulttuuritaustaa, ominaisuuksiaan, tapojaan, toiveitaan ja ajatuksiaan kohtaan. Yhteinen keskustelu, dialogi sekä moninaisuuden näkyväksi tekeminen lapsiryhmissä ovat kestävän tulevaisuuden lähtökohta. 

(Lähde:  https://dialogikasvatus.fi/yhteisymmarrysviikko/etusivu/)  

Tiedosto_000 (23)-min

Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu

”Lapset kasvavat kulttuurisesti, kielellisesti ja katsomuksellisesti moninaisessa maailmassa. Tämä korostaa sosiaalisten ja vuorovaikutustaitojen sekä kulttuurisen osaamisen merkitystä. Osaamiseen kuuluu taito kuunnella, tunnistaa ja ymmärtää eri näkemyksiä sekä kyky reflektoida omia arvoja ja asenteita. Vuorovaikutustaidoilla sekä kyvyllä ilmaista itseään ja ymmärtää muita on tärkeä merkitys identiteetille, toimintakyvylle ja hyvinvoinnille.”  (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet, 2018, 25)

Lapsia kiinnostaa ja he huomaavat omassa lähiympäristössään päivittäin esillä olevat asiat ja ilmiöt. Oman ryhmän kulttuurit sekä muu moninaisuus on siksi tärkeää nostaa yhteisen tutkimisen ja kiinnostuksen kohteeksi. Lasten vuorovaikutus- sekä itseilmaisun taitojen harjoittelu yhdessä luovat pohjaa erilaisten ihmisten kanssa toimimiselle nyt ja tulevaisuudessa.

Joko teidän lapsiryhmässä on aloitettu tutustuminen kaikkein lasten kieliin, katsomuksiin tai kulttuureihin? Moninaisuuteen tutustumisen voi aloittaa pienin askelin esimerkiksi tutustumalla lasten kotikieliin ja kokoamalla ne näkyville seinälle tai vaikkapa ikkunaan, josta koko asiakasperhe näkee ryhmässä esiintyvät kielet. Lasten kanssa on mukava harjoitella tervehdyksiä ryhmän kaikilla kielillä esimerkiksi yhteisten aamu- tai päiväkokoontumisten yhteydessä. Tervehdysten lisäksi puhekuplat voi täyttää eri kielisillä kiitos-sanoilla, lempiasioilla kuten -leluilla, -ruoilla, -leikeillä jne. Muistakaa kirjoittaa ääntämisohjeet sanan alapuolelle, jotta sanojen ääntämistä voidaan harjoitella helposti yhdessä (Google kääntäjästäkin löytyy suurin osa yksinkertaisista sanoista äännettynä). Lapsista on hauska lukea esimerkiksi ryhmätovereiden lempihedelmät lasten omilla kotikielillä. Tämän tehtävän onnistumiseksi täytyy tehdä yhteistyötä perheen kanssa, mikä samalla tukee dialogiaa eri kielten, kulttuurien, katsomusten ja moninaisuuden välillä. 

KLIKKAAMALLA TÄTÄ TEKSTIÄ SAAT TULOSTETTUA JULISTEEN JA PUHEKUPLAT KÄYTTÖÖSI.