Suomen kansallissymbolit

ilmainen tuote

Kuvaus

Suomen kansallissymbolit – lasten kulttuurisen osaamisen taidot

Tutustutaan leikillisesti suomalaiseen kulttuuriperinteeseen ja lisätään tietoutta suomalaisuudesta Suomen kansallissymbolit – taiteellisen ilmaisun tehtävällä. Kansallissymbolit ovat Suomen virallisia ja epävirallisia kansallisia tunnuksia. Valitsimme mukaan sellaiset luontoa kuvastavat symbolit, jotka meidän mielestämme näyttäytyvät lapsesta kiinnostavina.

Tämä tehtävä voi ryhmästä tai luokasta riippuen olla toteutukseltaan moninainen. Tehtävän kuvia ja askarteluideoita voidaan käyttää monella eri tavalla ja lasten kanssa hyödyntää monipuolisesti myös tietotekniikkaa ja harjoitella tiedon etsintää internetistä. Kansallissymbolit- tehtävä kannattaa Suomen lisäksi tehdä jokaisesta kulttuurista, josta ryhmässä on lapsia. Tästä saadaan lasten kanssa rakennettua juhlallinen näyttely tai koottua hieno esittely kotiin perheille ryhmän moninaisuudesta ja kulttuuriperinteestä.

 

⭐️ ”Lapset kasvavat kulttuurisesti, kielellisesti ja katsomuksellisesti moninaisessa maailmassa.”

⭐️ ”Toimiva vuorovaikutus erilaisista kulttuuri- ja katsomustaustoista tulevien ihmisten kanssa edellyttää oman ja muiden kulttuurin ja katsomuksellisen taustan ymmärtämistä ja kunnioittamista. Varhaiskasvatuksen tehtävä on edistää lasten kulttuurista osaamista sekä heidän vuorovaikutus- ja ilmaisutaitojaan. ”

⭐️ ”Lapsia tuetaan kulttuuri-identiteettien rakentamisessa. Varhaiskasvatuksessa saadut kokemukset, tiedot ja taidot kulttuuriperinnöstä vahvistavat lapsen kykyä omaksua, käyttää ja muuttaa kulttuuria. Esimerkiksi leikit, ruokailuhetket ja juhlat tarjoavat tilaisuuksia jakaa kokemuksia erilaisista perinteistä ja tavoista. Lapsia tuetaan myönteisen suhteen luomisessa moninaiseen ympäristöön.”

(Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet, 2018, 25)

.  .  .

LATAA KANSALLISSYMBOLIT-TEHTÄVÄ KLIKKAAMALLA TÄTÄ TEKSTIÄ. 😊