Kielen oppiminen arjessa

ilmainen tuote

Kuvaus

 

Digitaalisten oppimistuotteiden käyttöehdot 

Hyvä kielitaito avaa lapselle mahdollisuuksia olla vuorovaikutuksessa kohtaamiensa lasten ja aikuisten kanssa. Ilman yhteistä kieltä muiden lasten tai aikuisten kanssa lapsi ei voi tuoda esille toiveitaan tai ajatuksiaan ja siten vaikuttaa arjen kulkuun. Leikkiin pääseminen voi olla haastavaa heikon kielitaidon vuoksi. Kielen oppimista tukemalla lapsi pääsee paremmin osaksi ympäröivää yhteisöä ja saa solmittua uusia, tärkeitä ihmissuhteita vertaistensa ja aikuisten kanssa.

Kielen oppimisessa ja opettamisessa leikillisyys ja monipuolisuus on valttia. Kirjojen lukeminen, niistä keskusteleminen, laulut, leikit, pelit loruttelu ja median hyödyntäminen ovat helppo ja konkreettinen keino tukea lapsen äidinkielen tai vieraan kielen oppimista lasta innostavalla tavalla. Kieltä oppiessa konkreettisuus (esimerkiksi esineet ja sanaa kuvaavat kuvat) ja toisto ovat avainasemassa. Lapsen on helpompi ymmärtää uusi, opittava sana, jos sana on nähtävillä esimerkiksi konkreettisenä esineenä tai kuvana. Konkreettista esinettä tai kuvaa tarkastellessa tulee keskusteltua opeteltavana olevasta sanasta, jolloin sanavarasto kasvaa ja rikastuu samalla kertaa.

Teimme kielen oppimisen tueksi pienen julisteen muistukkeeksi jokapäiväisistä valinnoista tukea lasten kielen oppimista arjessa.

LATAA JULISTE KLIKKAAMALLA TÄTÄ TEKSTIÄ. 😊

Lue lisää blogikirjoituksestamme aiheesta!