Leiki ja opi Rugged Robotin kanssa ohjelmoinnin alkeita

Pedagoginen valmentaminen®

Kaupallinen yhteistyö: Tevella

www.tevella.fi 

(tuote saatu)

Innostu lasten kanssa ohjelmointikielestä ja ohjelmoinnin alkeista leikkimällä Rugged Robotin kanssa. Koodauksen sisällyttäminen osaksi monilukutaitoa on tärkeää, sillä ohjelmistot ohjaavat meitä koko ajan enemmän ja enemmän. Tärkeää on, että lapset – niin tytöt kuin pojat –   innostuvat luovasti keksimään, yhdistämään ja ratkomaan erilaisia koodeja. Yhdessä tekemällä ja tutkimalla opitaan yhteistoimintaa, ongelmanratkaisua ja ohjeiden noudattamista. Oppimista edistää myös leikin tuottama ilo ja innostus sekä omien taitojen haastaminen uuden asian ympärillä.

Monilukutaito on taitoa ymmärtää, tulkita ja tuottaa erilaisia viestejä. Taitoa tarvitaan vuorovaikutuksessa ihmisten kanssa sekä yhteiskunnallisessa osallistumisessa. Monilukutaidon ohella tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen on osa varhaiskasvatussuunnitelman laaja-alaisen osaamisen taitoja, joita harjoitellaan lasten kanssa yhdessä tutkimalla, havainnoimalla sekä monipuolisesti eri ympäristöjä ja välineitä käyttäen. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet, 2018, 26)

Annetaan yhdessä ohjeita Rugged Robotille ja opitaan alkeiskoodausta, sulautetaan oppimiseen vielä osia muistakin oppimisen alueista. Rikastetaan kieltä, liikutaan ja toimitaan monipuolisissa ympäristöissä saman leikin innoittamana. Leikki siis jatkuu, vain ympäristö vaihtuu! Rugged Robottia voidaan ohjelmoida sen päällä olevista ohjelmointinäppäimistä tai tabletille voidaan asentaa ohjelma, josta löytyy samat käskynäppäimet. Rugged Robot-ohjelma on ladattavissa tabletille tai kännykälle ilmaiseksi ainakin Google Play:sta tai AppStore:sta. Tabletin käyttö monipuolistuu, kun sitä harjoitellaan käyttämään ohjaimena. Suunnitellessa yksittäisiä käskyjä ja käskysarjoja Rugged Robotille, voidaan samalla harjoitella suunnan hahmottamisen käsitteitä – oikea, vasen, eteenpäin ja taaksepäin. Tabletin kanssa työskennellessä lapsen robotille antamat käskysarjat jäävät näkyviin näytön reunaan. Lapsi voi seurata käskysarjan etenemistä robotin liikkuessa, meneillään oleva käskynuoli vilkkuu oranssin värisenä. Paras palkinto on, kun lapsi näkee, että robotti toimii hänen suunnittelemiensa ohjeiden mukaisesti, kuten videolla näkyy. 

Rugged Robot vie lapset ja aikuiset helposti ohjelmoinnin maailmaan leikin innoittamana. Rugged Robot soveltuu käytettäväksi niin ulkona kuin sisällä 3+ ikäisten lasten kanssa. Ohjelmointi harjoittaa ja kehittää lapsen loogista päättelykykyä. 

Timanttijahti metsässä tai aarteen etsintä sisällä? Osaammeko ohjelmoida Rugged Robotin kulkemaan numeroiduille timanteille ja nimeämään timanttien taakse kirjoitetut luvut? Kerätään luonnosta keppejä ja rakennetaan muotoja. Ohjelmoidaan Rugged Robot kiertämään muodot. Timanttien taakse voidaan myös kätkeä ratkaistava arvoitus esimerkiksi sanallinen tai kuvallinen. Videolla näkyy sisäleikissä timanttien taakse kätketty lukujono ja paloiksi leikattu kuva-arvoitus, kummitus. Järjestä luvut pienimmästä suurimpaan tai rakenna paloista kuva, jolloin arvoitus selviää. Päiväkotiryhmässä tai kotona lapset voivat tehdä toisilleen arvoituksia ja sitten piirtää aarrekartan, piilottaa timantit kartan mukaan ja harjoitella ohjelmointia yhdessä.

Iltojen hämärtyessä tai pimennettyyn huoneeseen voidaan suunnitella hämäräsuunnistus ja ohjelmoida robotti etsimään heijastintarroja. Leikattavasta heijastintarrasta voi leikata suunnistettavaksi esimerkiksi geometrisia muotoja, numeromerkkejä tai vaikkapa kirjaimia. Mukana leikissä voi olla taskulamppuja. Tämä leikki johdattaa keskusteluun pimeästä ja tunteista, kuten pelko. Tärkeitä asioita, joita voi yhdessä käsitellä leikin lomassa, keskustella niistä ja useimmiten huomata, että pelon tunteen voi voittaa. Laaja-alaisen osaamisen taidot vahvistuvat monipuolisesti.(Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2018, 23-27) 

Robotiikka osana teknologiakehitystä on läsnä jo nykyhetkessä ja on enenevissä määrin osa lasten tulevaisuutta. Lasten oppimisympäristöissä läsnäolevalla teknologialla voidaan edistää positiivista asennetta ja tutkivaa oppimista. Heidän aikaansa mallintavat leikkivälineet valmistavat lapsia samalla tulevaisuuden toimijuuteen. Varhaislapsuudessa opitut asiat tuottavat syviä muistijälkiä, joten tiedot ja taidot, joita opimme lapsena, taidamme vielä aikuisenakin. 

 

Voit tulostaa timantit aarrejahtiin painamalla alapuolella olevasta kuvasta.