Opitaan sammakoista 

Pedagoginen valmentaminen®

Kaupallinen yhteistyö: Tevella

www.tevella.fi 

(tuotteet saatu)

Toiminnallisuus on lapsille luonteva oppimisen tapa. Luovuus pääsee valloilleen, kun yhdessä innostetaan oppimiseen monipuolisilla työskentelytavoilla. Eri oppimisen tapojen, kuten leikin, tutkimisen ja liikkumisen, vaaliminen toiminnassa hyödyntäen myös tieto- ja viestintäteknologiaa mahdollistavat varhaiskasvatukselle asetettujen tavoitteiden saavuttamisen. (Varhaiskasvatuksensuunnitelman perusteet, 2018, 38) 

Varhaiskasvatuksen kehittämiseen konkreettisin teoin ohjaa Karvin Varhaiskasvatuksen laatu arjessa – tiivistelmä, jossa on  muun muassa todettu, että tutkivaan oppimiseen kannustavaa toimintaa oli osassa päiväkoteja riittämättömästi. Tämä kokoamamme sammakoihin keskittyvä oppimateriaalikokonaisuus innostaa toiminnassa eheytettyyn ja monipuoliseen eri oppimisen alueita hyödyntävään ilmiön tutkimiseen ja tarkasteluun sekä tukee ympäristökasvatuksen tavoitteita.  Samalla toteutuu rikas kielellinen vuorovaikutus ja vastavuoroisuus vertaisten ja aikuisten välillä. Lasten omat kiinnostuksen kohteet vievät projektia eteenpäin, jolloin jokaisen lapsiryhmän kanssa kokonaisuudesta tulee ainutlaatuinen.

”Varhaiskasvatuksessa oppimisen alueita tulisi toteuttaa siten, että toiminnassa mahdollistuu eheytetty asioiden ja ilmiöiden laaja-alainen tarkastelu ja tutkiminen. ” (Karvi, Varhaiskasvatuksen laatu arjessa, 2020, 14)

 

Kevään alkuun liittyy vahvasti aina kaipuu ulos virkistävään, heräilevään luontoon. Luonnossa liikkuminen, veden solina, lintujen viserrys tai hiekan rapina kenkien alla herättelevät aisteja ja tuovat ihmettelyn ja tutkimisen aihetta. Iloa ja intoa tutkimuspuuhiin lapsille antaa tietysti myös vesi. Se tässä oppimateriaalikokonaisuudessa onkin hauskaa; sammakot viihtyvät kosteissa olosuhteissa ja niiden lisääntymisen edellytyksenä on aina vesi! Retkelle mukaan lähtee tietysti sammakko-maskotti

Maskotin käytöstä voidaan ideoida projektin aikana ryhmän tarpeisiin sopiva käyttöidea. Onko sammakko mukana havainnoimassa kevättä, löytämässä ystävää, laulamassa vai tuomassa leikki- tai leporauhaa?

”Ympäristökasvatuksen tavoitteena on vahvistaa lasten luontosuhdetta ja vastuullista toimimista ympäristössä sekä ohjata heitä kohti kestävää elämäntapaa. Ympäristökasvatus sisältää kolme ulottuvuutta: oppiminen ympäristössä, oppiminen ympäristöstä sekä toimiminen ympäristön puolesta. Lähiluonto sekä rakennettu ympäristö ovat sekä oppimisen kohteita että oppimisympäristöjä. Luonnossa ja rakennetussa ympäristössä retkeily sekä ympäristön tutkiminen ovat tärkeä osa varhaiskasvatusta. Myönteisten kokemusten kautta lapsi oppii nauttimaan luonnosta ja lähiympäristöstä ja hänen ympäristösuhteensa vahvistuu. 

Luonnon ilmiöitä havainnoidaan eri aistein ja eri vuodenaikoina. Niistä keskustellaan ja niitä tutkitaan. Samalla opetellaan ympäristöön liittyvien käsitteiden käyttöä. Eri kasvi- ja eläinlajien tunnistamisen harjoitteleminen vahvistaa luonnon tuntemusta. Lasten kanssa opetellaan etsimään tietoa heitä kiinnostavista asioista. Luonto voi olla myös esteettisen kokemisen ja rauhoittumisen paikka. ”

(Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet, 2018, 46) 

Sammakon elämä-palapelin avulla pääsimme lasten kanssa tutustumaan innostavasti sammakoiden elinkaareen palapelien rakentelun lomassa.  App Store:sta ladattavan ilmaisen sovelluksen avulla oikeista sammakoista näkyvät videot tulevat esiin tabletille, kun sitä pidetään palapelin päällä. Helposti lisää sisältöä ja tutkimista yhteiseen rakenteluhetkeen! Tabletti mukana rakenteluhetkellä oli lapsille ja aikuisille uusi ja kiinnostava kokemus – lapset halusivat katsoa useaan kertaan videot eri palapelien yllä! Palapelipakettiin kuuluu neljä eri palapelimäärällä varustettua palapeliä, jolloin eri taitotasoilla olevat rakentelijat saivat sopivan haastavia palapelejä rakennettavakseen. 

”Monipuoliset työtavat ovat sekä oppimisen väline että opettelun kohde. Tämän vuoksi on tärkeää, että henkilöstö ohjaa lapsia kokeile- maan ja käyttämään erilaisia työtapoja erikokoisissa ryhmissä sekä itsenäisesti. Työskenneltäessä lapsia rohkaistaan kyselemään ja ihmettelemään sekä päättelemään ja ratkaisemaan ongelmia yhdessä.” (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet, 2018, 38) 

Iloa ja toiminnallisuutta arjen siirtymiin ja monipuolisen oppimisympäristön tarpeisiin sammakko-projektissa tuo sammakkohyppypeli. Samassa pelissä on mukana monta oppia; tarkkuuden ja koordinaation lisäksi pelissä harjoitellaan lukumäärien, tasapainon ja hyppyjen hallintaa. 

Sammakot hyppivät korkealle, eivätkä aina ollenkaan sinne minne olisi tarkoitus! Onnistutko saamaan sormella pompauttamalla sammakot kutupallojen (marmorikuulien) luokse veteen? Helpotettu versio on koittaa saada sammakot heittämällä ”kutuämpäriin”. Tämän pelin äärellä päästään oppimaan hieno-ja karkeamotoristen taitojen (sammakoiden heittely ja pompauttaminen sormella) lisäksi myös värejä ja lukumääriä. Minkä väriset sammakot sinä valitset peliin? Kuinka monta kutupalloa sait kerättyä sammakoillesi? ”Sammakonkutu” vesiämpärissä toimii itsessään myös loistavana aistileikkinä; vajaa 3-vuotias tyttö leikki heittelyleikin jälkeen pitkään ”kutupalloilla” poimien niitä käsiinsä ja laittaen sammakoiden selkien kyytiin sekä siirtelemällä kutupalloja ämpäristä toiseen pikkuämpäriin.  

”Lapset ottavat osaa työtapojen suunnitteluun ja valintaan omien edellytystensä mukaisesti. Lapsilla tulee olla mahdollisuus tutkia maailmaa kaikilla aisteillaan ja koko kehollaan sekä kokeilla erilaisia työtapoja. Työtapojen vaihteleva käyttö tarjoaa eri-ikäisille ja eri tavoin oppiville lapsille onnistumisen kokemuksia. Monipuoliset työtavat edellyttävät monipuolisia oppimisympäristöjä. Työtapojen käytössä hyödynnetään henkilöstön ja lasten osaamista sekä kokeillaan ja kehitetään uusia työtapoja.”  (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet, 2018, 38) 

Kurnuttavan kivoja oppimisen hetkiä sammakoiden parissa!