Opitaan itsesäätelyä yhdessä 

Pedagoginen valmentaminen®

Yhteistyö: KT Jouni Veijalainen

Huhtikuussa osallistuimme KT Jouni Veijalaisen koulutukseen lasten itsesäätelytaitojen kehittymisestä. Koulutus inspiroi kokoamaan itsesäätelystä, tästä moninaisesta ja monitahoisesta käsitteestä, pienen avauksen, sillä:

Varhaiskasvatuksessa useat keskustelut henkilöstön ja vanhempien kesken liittyvät juuri itsesäätelytaitojen kehittymiseen ja siihen, miten voimme yhdessä tukea niiden kehittymistä parhaalla mahdollisella tavalla niin päiväkodissa kuin kotona.

Huomio kiinnittyy jo koulutuksen alussa siihen, että aivoissa oleelliset prosessit itsesäätelyn kehittymisen kannalta tapahtuvat jo ennen kouluikää. On siis tarpeellista, että edelleen jatkamme keskusteluja ja toiminnan suunnittelua lapsen itsesäätelyn kehittyminen huomioiden. 

Toteamme myös, että keskusteluihin sisältyy useimmiten huomioita taidoista säädellä tunteita, käyttäytymistä ja kognitiivisia toimintoja, kuten ajattelua, oppimista, muistia, toiminnanohjausta ja tarkkaavaisuutta eli siis itsesäätelyä. Itsesäätely toimii siis lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin, oppimisen ja kehityksen työkaluna jokaisessa arjen tilanteessa.

Mistä sitten on ne tuen pienet hippuset tehty, joilla voimme edistää itsesäätelytaitojen kehittymistä?

Paras interventio itsesäätelyn tukemiseen on Jounin mukaan empatiaa sisältävä sensitiivisyys, responsiivisuus, turvallisuus, sekä johdonmukainen rajojen asettaminen. Empatian osoittaminen lapsen vallitsevaa tunnetilaa kohtaan on oleellista, sillä silloin lapselle välittyy syvällisellä tunnetasolla tieto siitä, miten aikuisella on hyveellinen ja vilpitön tarkoitus auttaa lasta. Rajojen asettamisessa oleellista on keskittyä määrätietoisuuteen, rauhallisuuteen, sekä sanalliseen ohjaukseen siitä, mitä lapsi tuntee ja MITEN lapsen tulisi konkreettisesti toimia tilanteessa.

YHDESSÄ voidaan näin harjoitella itsesäätelyn taitoja.

Konkreettisia ohjeita aikuisille:
 + Ole lähellä & läsnä.
 + Sanoita & ohjaa.
 + Kuule & kuuntele.
 + Rajoita & rakasta.

KIDIJOBI on yhteistyössä Jouni Veijalaisen kanssa suunnitellut ja toteuttanut alapuolella näkyvät ITSESÄÄTELYKORTIT ja JULISTEEN itsesäätelytaitojen konkreettisen opettelemisen avuksi. Tuote sisältää 13 tunnetilakorttia sekä 13 strategiakorttia avuksi itsesäätelyyn. Kortit ja juliste sopivat käytettäväksi niin varhaiskasvatuksessa kuin kotona tai muussa ohjatussa sekä ammattimaisessa toiminnassa lasten kanssa, jossa kuvatuesta lapsen itsesäätelyyn on apua.

 

ITSESÄÄTELYKORTIT ja JULISTE ovat saatavilla verkkokaupastamme. 

Haluatko lukea aiheesta lisää tai ilmoittautua Jounin pitämään koulutukseen?
https://ralla.fi/blogs/news/mita-on-lapsen-itsesaately-ja-mita-sen-kehittyminen-edellyttaa 
https://ralla.fi/collections/verkkokurssit/products/verkkokurssi-lapsen-itsesaatelyn-kehitys-ja-tukeminen