Opin vastakohtia 

Opin vastakohtia-nimeämisanimaatioon on valittu 40 ominaisuutta kuvaavaa sanaa, jotka on yhdistetty 20:ksi vastakohtapariksi. Tuotteeseen valitut ominaisuuksia kuvaavat sanat ovat esillä lapsen elämässä ja niitä hän tarvitsee toistuvasti arjen eri tilanteissa. Lisäksi lapset kuulevat ja näkevät vastakohtia mm. kirjoissa ja mediassa. Lapsi harjoittelee yksittäisten käsitteiden ymmärtämisen kautta vastakohtapareja. Monipuolinen, leikillinen harjoittelu edistää vastakohtien oppimista sekä lapsen mahdollisuutta ymmärtää ja käyttää vastakohtia arjen eri tilanteissa ja keskusteluissa. 

Videolla näkyvissä esimerkeissä vastakohtiin tutustuttiin aluksi nimeämällä vastakohtia ääneen animaation tukemana. Sen jälkeen kuvakorteista etsittiin animaatiota vastaava vastakohtapari vuorotellen. Jokaisesta vastakohtaparista on oma kuvakorttinsa ja ne tulevat tulostettavana linkkinä tuotteen mukana. Näin ollen vastakohtapareja voi harjoitella helposti myös silloin, kun digilaitteita ja animaatioita ei ole saatavilla. 

Olemme jakaneet 20 vastakohtaparia neljäksi erilliseksi videoksi, jolloin yhdessä videossa on kerrallaan viisi vastakohtaparia. Tämä helpottaa vastakohtaparien käsittelyä, jos mukaan haluaa ottaa vaikkapa kuvakortit, jolloin pystyy rajaamaan kortit viiteen vastakohtaparikorttiin ja pelaaminen on helpompaa. Vastakohtaparit voi halutessaan myös puolittaa saksilla ja harjoitella vastakohtapareja muistipelin omaisesti esimerkiksi piilottaen korttien toiset puolet näin talviaikaan vaikkapa ”leikkilumilaatikkoon” (pumpulia), kuten videolla olimme tehneet. Jos haluatte liikettä leikkiin, kiinnittäkää vastakohtaparit tai vastakohtaparien puolikkaat kortit esimerkiksi ryhmätilaan tai saliin ja parien etsintä voi alkaa! 

Opin vastakohtia-animaatiossa esiintyvät sanat: kuuma-kylmä, pieni-suuri, pitkä-lyhyt, likainen-puhdas, surullinen-iloinen, täynnä-tyhjä, nopea-hidas, valoisa-pimeä, oikein-väärin, kiinni-auki, kirpeä-makea, äänekäs-hiljainen, kuiva-märkä, alas-ylös, sairas-terve, painava-kevyt, vasen-oikea, vanha-uusi, pehmeä-kova ja vanha-nuori. 

Opin vastakohtia-oppimistuote on nyt saatavilla verkkokaupastamme, tervetuloa tutustumaan! 

”Lasten kielen ymmärtämisen taitoja tuetaan runsaan kielellisen mallintamisen avulla. Johdonmukainen toiminnan sanallistaminen ja keskusteleminen tukevat lasten sanavarannon kehittymistä. Erilaisissa varhaiskasvatuksen tilanteissa käytetään kuvailevaa ja tarkkaa kieltä. Tarvittaessa käytetään kuvia, esineitä ja tukiviittomia. ” 

(Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet, 2018, 41)