Monipuolisia kielileikkejä

Pedagoginen valmentaminen®

Kaupallinen yhteistyö: Tevella

www.tevella.fi 

(tuotteet saatu)

 

Ota luovan kirjoittamisen laatikot ja ABC-tölkit osaksi INNOSTAVAA oppimisympäristöä! INNOSTU kielellisistä leikeistä ja vahvista lasten mahdollisuutta oppia kieliä leikillisesti ja kannustavasti! Videon 10:llä  vinkillä pääset alkuun helposti ja ONNISTUT varmasti. Lasten kanssa keksitte väistämättä myös toiminnassa lisää käyttömahdollisuuksia.

Luovan kirjoittamisen laatikot on helppo ottaa mukaan lasten leikkeihin. Aarrearkkumaista pakettia on helppo kuljettaa eri oppimisympäristöjen välillä ja lattialle laitettuna lapset pääsevät itse valitsemaan mieleisiä teemalaatikoita. Kieltä opetteleville lapsille laatikko voi olla merkkinä opeteltavista sanoista. Vähitellen leikissä alkaa muodostamaan sanojen ympärille lauseita, kun aikuinen ja vertaiset ovat mukana sanoittamassa ja ymmärtämässä. Monikielisyys mahdollistuu, kun sovitaankin leikissä, että jokainen lapsi nimeää laatikon esineet omalla äidinkielellään ja harjoitellaan yhdessä sanomaan esineet kaikilla kielillä. Pienet esineet ovat jo itsessään lapsia kiehtovia ja lapset ovat pyytäneet pikku esineitä omiin leikkeihinsä yhdistäen niitä luovasti niin barbi-, lego- kuin kotileikkeihin. 

 

6 syytä INSPIROITUA kielten oppimisesta

  • Lapsilla arjen monikielisyys on läsnä kaikkialla.
  • Lasten kiinnostus ja tarve monikielisyyteen lisääntyy globalisaation myötä.
  • Media tuottaa lapsille monikielistä sisältöä erilaisilla tavoilla, kuten elokuvat, mainokset, kirjat, lehdet.
  • Viestintäteknologia ja digitaalisuus mahdollistaa erilaiset viestintätavat ja ryhmät sekä foorumit.
  • Lapset oppivat näkemään monikielisyyden voimavarana ja resurssina.
  • Kannustetaan lapsia vuorovaikutukseen, tuottamaan ja kuulemaan kieliä.

         (Lähde: Kielikeskuksen blogi, kirjoittaja Leena Nissilä

Tuodaan kielitietoisuus konkreettiseksi pedagogiseen oppimisympäristöön näiden innostavien tuotteiden avulla. Mahdollistetaan näin uteliaisuus ja kiinnostus kielten oppimiseen lapsille päivittäin niin ohjatuin leikki- ja oppimistuokioin, kuin luovan ja tuetun leikin kautta. Kielitietoisuus tarkoittaa sitä, että ymmärretään kielten merkitys kokonaisvaltaisesti osana lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet, 2018, 31) 

Monipuolisia kielileikkejä ABC-tölkeillä!

1. Kokoa torniksi/pyramidiksi pyydetyn kirjaimen mukaan. Sanotaan ääneen kirjaimen nimet ja äänteet kokoamisen lomassa.
 
2. Laitetaan tölkit aakkosjärjestykseen. Huomataan, että muutama suomalaisissa aakkosissa oleva kirjain puuttuu (esim. Ä ja Ö). Todetaan, että aakkoset ovat eri kielellä usein erilaisia kirjainten ulkoasultaan ja äänteiltään.
 
3. Laitetaan tölkit järjestykseen pyydetyn kirjaimen mukaan; tutustutaan kirjaimen nimeen ja äänteeseen.
4. Avataan tölkit ja nimetään kuvat suomeksi ja englanniksi. 
 
5. Lausutaan riimiparillinen loru yhteen ääneen ja käännetään se myös suomeksi. 
 
6. Kim-leikki: Mikä kirjaintölkeistä on otettu pois?
7. Etsitään oikea kirjainpurkki sijaintikäsitteiden perusteella esim.”Mikä kirjain on R-kirjaimen oikealla puolella?”
 
8. Lajitellaan tölkkien sisällä olevat kuvat erilaisiin yläkategorioihin esimerkiksi eläimet-ruoat-kirjaimet. Tai vaikkapa värien mukaan ja kerrotaan ääneen, mitä esineet ovat suomeksi ja voidaan myös tutustua, mitä ne ovat englanniksi (englanninkielinen teksti lukee kuvien takapuolella).
 
9. Tutustutaan tölkkien sisällä oleviin isoihin ja pieniin alkukirjaimiin. Voidaan kirjoittaa niitä ylös paperille kynällä tai piirtää sormella hiekalla tai sokerilla täytettyyn, matalaan rasiaan tai piirtää kirjaimen muotoa sormella ilmaan.

”Lapset voivat samaan aikaan omaksua useita eri kieliä, joiden kehittyminen ja käyttäminen voi olla tilanteittain eriytynyttä. Varhaiskasvatuksessa otetaan huomioon, että lapset kasvavat erilaisissa kielellisissä ympäristöissä. Kotien tavat käyttää kieltä ja olla vuorovaikutuksessa vaihtelevat, ja kodeissa voidaan puhua useita kieliä. Kielellistä ja kulttuurista moninaisuutta tehdään varhaiskasvatuksessa näkyväksi yhteistyössä huoltajien kanssa. Tämä osaltaan tukee lasten kielellisten identiteettien kehittymistä.” (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet, 2018, 41)

Lapsen toimijuus vahvistuu kielitietoisessa oppimisympäristössä, jossa kielet ovat läsnä. Huomioidaan kaikkia kieliä ja tehdään monikielisyyttä näkyväksi ryhmän tarpeiden mukaan. Samalla vahvistuu eri katsomusten ja kulttuurien läsnäolo arjen kaikissa toiminnoissa. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet, 2018, 25, 31)

Oppimisympäristö innostaa ja tarjoaa mahdollisuuksia kielelliselle oppimiselle. Lapsi saa mahdollisuuksia kielen monipuoliseen käyttämiseen ja pääsee harjoittelemaan kielellisiä taitojaan niin puhetta ymmärtämällä kuin tuottamalla. Vuorovaikutustaidot kehittyvät, kun lapsi tulee kohdatuksi ja kuulluksi vastavuoroisesti. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet, 2018, 42)

Monipuolisia ja mielikuvituksellisia kielileikkejä luovan kirjoittamisen laatikoiden ja ABC-tölkkien parissa!