Loruja ammateista 

Mihin kaikkeen leikki voi kasvattaa? Lapset liikkuvat leikeissään parhaimmillaan joustavasti menneisyyden ja tulevaisuuden maailmoissa – ritaritaistelun lomassa pikku-ritarit hälyttävät apujoukkoja paikalle kännykällä ja apu saapuu paikalle salamannopeasti leijulaudalla. Lasta leikkiin houkuttavat kaikki kokemukset, jotka herättävät tunteita, kiinnostusta ja uteliaisuutta. Mielikuvituksen ansiosta leikissä voi turvallisesti kokeilla eri rooleja sekä yrittää ja erehtyä. Kasvattajat toimivat leikissä leikkirauhan turvaajina, leikinohjaajina ja  eteenpäin viejinä. Lasten taidot ja valmiudet huomioidaan leikkiympäristön suunnittelussa. Leikin rikastuttaminen on kasvattajan pedagogista toimintaa, jolla voidaan esimerkiksi tukea lasten kielellistä kehitystä ja erilaisten käsitteiden oppimista sekä harjoitella vuorovaikutus- ja leikkitaitoja monipuolisesti. 

”Menneisyyden ja nykyisyyden lisäksi on tärkeää pohtia tulevaisuutta ja sitä, miten voimme vaikuttaa suotuisan tulevaisuuden toteutumiseen…Lasten kanssa voidaan esimerkiksi rakentaa tulevaisuuden mielikuvitusmaailmoja tai pohtia tulevaa lapsia kiinnostavien ammattien kautta.” (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet, 2018, 45)

 

Loruja ammateista- animoitu oppimituoteemme on helppo yhdistää leikkiin ja rikastuttaa samalla lasten kieltä kuudentoista kuvin tuetuin loruin. Loruihin eläytymällä herätetään lasten mielenkiintoa erilaisia ammatteja kohtaan. Loruja ammateista- oppimistuote sisältää perinteisiä ja uudempia ammatteja. Lorut ja laululeikit tukevat kielellisen muistin kehittymistä ja laajentavat lapsen sanavarastoa. Tulevaisuuden taitoja edistetään, kun vahvistetaan monilukutaitoa mm. visuaalisia, auditiivisia ja audiovisuaalisia viestejä sekä tekstejä käyttämällä. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet, 2018, 42). 

 

Leikitään yhdessä.

Harjoitellaan tunteiden ilmaisua, läsnäoloa ja empatiaa.

Tutkitaan ja pohditaan yhdessä.

Nimetään, lasketaan ja  sanoitetaan ääneen.

Koetaan yhdessä elämyksiä.

Opitaan yhdessä.

Yhdistetään leikki monipuolisesti varhaiskasvatus- ja kotipäivään.

Käytetään rohkeasti erilaisia leikkivälineitä. 

 

Tarkkakorvainen aikuinen voi kuulla leikissä lasten toiveammateista. 

Kaverin korvaan juttuhetkellä kuiskattu ammateista: 

”Musta tulee isona leppäkerttu tai pupu.” 

 (6 v eskaripoika)