”Leikkien lähelle luontoa” 

Valtakunnallista LEIKKIPÄIVÄÄ vietetään lauantaina 24.4.2021!
 🍃🪨🐞⛅
 
Tänä vuonna leikkipäivän teemaksi on valittu ”Leikkien lähelle luontoa”.
 
”Lapselle leikin merkitys syntyy leikistä itsestään. Leikki tuottaa lapsille iloa ja mielihyvää.
Leikkiessään lapset ovat aktiivisia toimijoita: he jäsentävät ja tutkivat ympäröivää maailmaa,
luovat sosiaalisia suhteita sekä muodostavat merkityksiä kokemuksistaan.”
(Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet, 2018, 38-39)
 
Mitkä ovat teidän lapsiryhmän lempileikkejä ulkona?
Tässä muutama helppo leikki-idea luontoon leikkipäivän iloksi. 🤗
I H A N A A   L E I K K I P Ä I V Ä Ä ! 💚