Leikkikännykkä- pedagogiikkaa

Leikkikännykät ja erilaiset puhelinleikit ovat kuuluneet kautta aikojen lasten leikkeihin. Puhelinta on sijaistanut niin puhelinta muistuttava puu- tai legopalikka, lapsen töhertelemä pahvinpala, kaupasta ostettu leikkipuhelin tai yksinkertaisimmillaan korvan päälle nostettu käsi. Puhelinleikit ja soittaminen näkyvät erityisesti kotileikissä, jossa kotileikkihuoneen toisesta nurkkauksesta soitetaan leikisti töihin menneelle leikissä mukana olijalle kotiintulosta tai välitetään viesti, mitä kaupasta pitikään leikisti tuoda ennen kotiin tuloa. Eronikävän tilanteissa lapsen surua on helpotettu myös käyttämällä mielikuvituspuhelimia soittamalla leikisti juuri lasta tuoneelle vanhemmalle ja kerrottu, kuinka lapsella on nyt ikävä, mutta että lapsi on menossa aamupuurolle, kaikki on hyvin ja että ikävä varmaan lähtee jo ihan kohta pois. 

 

Töissämme varhaiskasvatuksessa olemme huomanneet, että leikkipuhelimia on usein vain yksi tai muutama per lapsiryhmä ja ne ovat usein myös riidan aiheina, kun kaikki lapset haluaisivat toimittaa asiansa samalla hetkellä puhelimella. Halusimme antaa mahdollisuuden lapsille päästä useammin kännykkäleikkeihin ja teimme siksi ilmaiseksi sivuiltamme tulostettavan leikkikännykän leikin tueksi. Kännykkäleikin taustalla on paljon hyvää pedagogista toiminta-alustaa, jos leikkiä rikastaa esimerkiksi seuraavasti: 

📱 Tutkikaa ja nimetkää ääneen leikkikännykällä soittaessa, mitä numeroita kännykästä löytyy. Antakaa lasten keksiä itselle omat puhelinnumerot, joita käytetään, kun heille soitetaan. Lapset oppivat näin leikinomaisesti tunnistamaan numeromerkkejä ja niihin liittyviä lukusanoja, mikä puolestaan vahvistaa lukukäsitteen hahmottamista. ”Lukukäsitteen kehittymistä tuetaan monipuolisesti vuorovaikutteisissa tilanteissa, esimerkiksi leikkiä ja lapsia houkuttelevia materiaaleja hyödyntäen.” (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet, 2018, 46) 

📱 Harjoitelkaa kirjoittamaan lyhyitä viestejä ja sanoja leikkikavereille kännykällä. Aikuinen voi kirjoittaa halutessaan paperille malleja, jos useampi lapsi haluaa kirjoitella samaan aikaan, eikä kerkeä kirjain kirjaimelta kertoa niitä yksittäisille lapsille. Tutkikaa kirjaimia ja sanokaa ääneen myös kirjaiten äänteitä. ”Henkilöstön tehtävänä on herättää ja lisätä lasten kiinnostusta suullista ja kirjoitettua kieltä sekä vähitellen myös lukemista ja kirjoittamista kohtaan. ” (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet, 2018, 42) 

📱 Ottakaa leikkikännykän kameralla kuvia lasten lempijutuista sisätiloissa tai antakaa esimerkiksi metsäretkellä ohje, mitä luonnosta pitää löytää, ja pyytäkää lasten leikkikuvata löytämänsä asiat. ”Eri tilanteita voi rikastaa leikinomaisuudella..yhteinen hassuttelu vahvistaa myönteistä ilmapiiriä, mikä tukee oppimista ja hyvinvointia.” (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet, 2018, 39) 

📱 Soitetaan eronikävässä leikkipuhelimella lapsen vanhemmalle surun helpottamiseksi lapsen kanssa.