Projektityöskentelyä metsän eläinten parissa monipuolisin työtavoin

Lasten ikä, tarpeet, kiinnostuksen kohteet sekä edellytykset ohjaavat lasten kanssa toimijoita monipuolisten työ- ja toimintatapojen valintaan. Lapsille oppiminen tulee luonnostaan toiminnallisten ja luovuutta sisältävien toimintatapojen kautta. Lapset innostuvat luonnostaan esimerkiksi tutkimisesta, liikkumisesta ja ilmaisusta. Tärkeää on, että toiminnassa hyödynnetään myös tieto- ja viestintäteknologiaa. 

Monipuoliset työ-ja toimintavat ovat sekä oppimisen väline että opettelun kohde. Siksi onkin tärkeää, että lapsia ohjataan ja rohkaistaan kokeilemaan erilaisia työtapoja, niin itsenäisesti, aikuisen kanssa kuin vaihtuvissa ryhmissä. Yhdessä oppimalla voidaan ihmetellä, etsiä vastauksia kysymyksiin ja päätellä ratkaisuja erilaisiin tehtäviin ja pulmiin. Vastaukset ja ratkaisut löytyvätkin juuri helpoiten hyödyntämällä monipuolisia työ- ja toimintatapoja. 

Varhaiskasvatuksessa henkilöstön herkkyys tunnistaa eri tilanteiden pedagogisia mahdollisuuksia on yksi heidän ammatillisista vaatimuksistaan. On taitoa esimerkiksi havaita lasten tunnetiloja ja aloitteita sekä muuttaa omaa toimintaansa niiden suuntaisesti.  Läsnäoloa sekä lasten sanattomien aloitteiden ymmärtämistä tarvitaan erityisesti pienempien lasten kanssa.  Lapset saavat olla mukana suunnittelemassa ja valitsemassa omien edellytystensä mukaisesti työ- ja toimintatapoja. Lapset ja aikuiset ottavat osaa työtapojen suunnitteluun ja valintaan oman osaamisensa ja omien edellytystensä mukaisesti.

(Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet, 2018, 38)

Aikuisen sensitiivinen läsnäolo ja lapsen animaatiosta heräävien ajatusten vahvistaminen ovat ihanaa katseltavaa käyttäjäkokemuksena saadulla videolla. 2-vuotias kiinnittää vielä enemmän huomiota eläinten ominaisuuksiin kuin niiden nimeämiseen ja lapsi hakee vahvistusta kokemukselleen äidiltään. Äidin lempeä reagointi ja lapsen kokemuksen vahvistaminen luo nimeämishetkeen lämpimän ilmapiirin ja lapsi jatkaa innostuneena nimeämisanimaatiota eteenpäin.

Positiivisesta käyttäjäkokemuksestamme saatu palaute: ”Animaatiot ovat kestoltaan juuri lapselle mitoitettuja – sopivan lyhyitä. Selkeä ääni ja kuvat tukevat lasta hahmottamaan sanojen ja kuvien yhteyksiä. Maatilan ja metsän eläimet ovat selkeästi 2-vuotiaan suosikkeja. Niissä on jotain tuttua.”  (varhaiskasvatuksenopettaja, 2-ja 6-vuotiaiden lasten äiti)

Digitaaliset oppimistuotteet edistävät monilukutaidon kehittymistä, ne innostavat lasta nimeämään asioita ja esineitä sekä opettelemaan monipuolisesti käsitteitä. Kielellä leikittely kasvattaa lapsen sanavarastoa sekä kielellisen muistin kehittymistä. Monipuolinen sanavarasto avaa lapselle mahdollisuuksia osallisuuteen ja kehittää vuorovaikutustaitoja eri tilanteita varten. Nimeämisanimaatioiden avulla lapsi oppii ymmärtämään ja tuottamaan uusia sanoja. Digitaaliset lorut on kaiken lisäksi helppo ottaa mukaan mihin vain, vaikka metsäretkelle!

Opin metsän eläimiä-animaatioissa esiintyvät sanat: orava, karhu, kettu, hiiri, hirvi, jänis, peura, poro, mäyrä, tikka, punatulkku, varpunen, korppi, susi, siili, ilves, metso, fasaani, kurki, huuhkaja, sääski, kärpänen, hämähäkki, muurahainen.

Tutkin ja toimin ympäristössäni – osuus projektissa 

Lasten valmiuksia havainnoida, jäsentää ja ymmärtää ympäristöään tuetaan varhaiskasvatuksessa. Lasten kanssa tutkitaan sekä luonnossa että  rakennetussa ympäristössä. Lasten matemaattisen ajattelun kehittymistä sekä myönteistä suhtautumista matematiikkaan vahvistetaan varhaiskasvatuksessa.  Oivaltamisen ja oppimisen iloa tarjotaan matemaattisen ajattelunsa eri vaiheissa oleville lapsille. Varhaiskasvatuksen tavoitteena on tarjota oivaltamisen ja oppimisen iloa matemaattisen ajattelunsa eri vaiheissa oleville lapsille. Lapsia ohjataan leikinomaisesti, päivittäin eri tilanteissa, kiinnittämään huomiota lähiympäristössä ilmeneviin määriin, muotoihin ja muutoksiin. Havaintoja voidaan tarkastella yhdessä eri tavoin. Leikissä voidaan helposti antaa mahdollisuuksia myös luokitteluun, vertailuun tai esineiden ja asioiden järjestykseen asettamiseen. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet, 2018, 46)

Tutustutaan lukuihin 1-10 orava- numerotaulujen avulla.  🟤🟤🟤 🐿️3️⃣

Orava-numerotaulujen avulla tuet mm. lukukäsitteen ymmärtämistä kiinnittämällä lapsen huomion leikillisesti ja innostavasti lukumääriin 🟤🟤🟤, lukusanoihin ”KOLME”  ja numeromerkkeihin 3️⃣. Lapsi pääsee harjoittelemaan myös lukujonotaitojaan luettelemalla lukuja pienimmästä suurimpaan ja toisinpäin, vertailemaan ja tutkimaan järjestystä (esim.kolme käpyä on enemmän kuin kaksi, viisi käpyä on vähemmän kuin kuusi). Orava-numerotaulut on näppärä kiinnittää seinälle sängyn viereen iltapohdiskeluksi ennen nukkumaanmenoa tai varhaiskasvatusryhmän seinälle lasten korkeudelle niin, että lapset pääsevät laskemaan ja osoittamaan käpyjä sormilla laskiessaan. Numerotauluja voi käyttää ryhmissä myös yhtenä leikkinä oppimisympäristössä aikuisen ohjauksessa ja valvonnassa. 

TÄTÄ TEKSTIÄ KLIKKAAMALLA PÄÄSET TULOSTAMAAN ORAVA-NUMEROTAULUT. 

Ilmaisun monet muodot – osuus projektissa 

Opin uusia sanoja – animaatioperheen, Opin metsäneläimiä, sopii käytettäväksi osana projektityöskentelyä myös talvella. Katsottuamme lasten kanssa nimeämis-animaation otimme puheeksi talven ja kysyimme lapsilta, mitenköhän animaatiossa näkyvät metsäneläimet ovat valmistautuneet talveen ja miten ne sopeutuvat talveen? (Mm. talviuni, turkin suojaväri, talvihorros, talvivaraston kerääminen jne.)
 
Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa (2018) esiintyvät oppimisen alueet muistuttavat monipuolisista oppimisen tavoista, joten pidimme ne mielessä, kun ideoimme lasten kanssa uutta projektiamme. Tällä videolla näkyy projektin vasuosuutena ”Ilmaisun monet muodot”. Tämä on siis vain yksi osa koko projektia.
 
 
Innostavia ja monipuolisia projekteja metsän eläinten parissa! 🙂