Tutkin ja toimin ympäristössäni

Opitaan sammakoista

Opitaan sammakoista  Pedagoginen valmentaminen® Kaupallinen yhteistyö: Tevella www.tevella.fi  (tuotteet saatu) Toiminnallisuus on lapsille luonteva oppimisen tapa. Luovuus pääsee valloilleen, kun yhdessä innostetaan oppimiseen monipuolisilla työskentelytavoilla.

Lue lisää »
Kielten rikas maailma

Opin värejä

Opin värejä Värien opetteleminen on lapsista hauskaa ja lapset nimeävät ja etsivät mielellään eri värisiä esineitä jo puhumaan opettelemisen alkumetreillä. Värit saattavat mennä aluksi suloisesti

Lue lisää »
Kielten rikas maailma

Monilukutaidosta

Monilukutaidosta  Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa (2018) yksi laaja-alaisen osaamisen alueista on monilukutaito ja tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen. Valtakunnallisen varhaiskasvatuspäivän teemana 18.3.2021 on ”Nyt on monilukutaidon aika”. Sen

Lue lisää »
Kielten rikas maailma

Vastavuoroisia kohtaamisia pienryhmissä

Vastavuoroisia kohtaamisia pienryhmissä ”Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet on laadittu perustuen oppimiskäsitykseen, jonka mukaan lapset kasvavat, kehittyvät sekä oppivat vuorovaikutuksessa muiden ihmisten ja lähiympäristön kanssa. Oppimiskäsitys pohjautuu myös

Lue lisää »
Kielten rikas maailma

Näin hyödynnät Opin uusia sanoja-tuoteperheen kuvakortteja

https://youtu.be/OOaHMueG-Y0 Näin hyödynnät Opin uusia sanoja-tuoteperheen kuvakortteja  Olemme lisänneet kaikkiin Opin uusia sanoja-tuoteperheeseen kuuluviin oppimistuotteisiin tulostettavat kuvakortit animaatioiden tueksi. Yläpuolella näkyvään videoon on koottu käyttövinkkejä

Lue lisää »
Minä ja meidän yhteisömme

Innostun, Onnistun, Opin – kannustekartat

https://youtu.be/7sbWoqaBIHA Innostun, Onnistun, Opin – kannustekartat Positiivinen palaute ja onnistumisten huomaaminen innostavat lasta harjoittelemaan orastavia taitoja. Aikuinen mallintaa kannustavalla puheellaan kaikkia yhteisössä toimivia iloitsemaan omista

Lue lisää »
Kielten rikas maailma

Opin vastakohtia

https://youtu.be/DhbdhI41uSE Opin vastakohtia  Opin vastakohtia-nimeämisanimaatioon on valittu 40 ominaisuutta kuvaavaa sanaa, jotka on yhdistetty 20:ksi vastakohtapariksi. Tuotteeseen valitut ominaisuuksia kuvaavat sanat ovat esillä lapsen elämässä

Lue lisää »
Minä ja meidän yhteisömme

Yhteisymmärrysviikko on pian täällä!

Yhteisymmärrysviikko on pian täällä!  YK:n kansainvälistä uskontojen ja katsomusten yhteisymmärrysviikkoa juhlitaan  helmikuun ensimmäisellä viikolla vuosittain. Tämän vuoden teemana on ”Dialogissa ympäristön kanssa”. Varhaiskasvatuksessa moninaisuuteen syventymiselle tämä

Lue lisää »